EBI - 6/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia:

2022-06-03

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2022 r.,
– Informację o ogólnej liczbie głosów,
– Formularz do głosowania przez pełnomocnika,
– Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników,
– Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad,
– Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ,
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej,
– Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za 2021 r. Carbon Studio S.A.
  2. Informacje o ogolnej liczbie akcji w Carbon Studio
  3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
  4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocnik Carbon Studio S.A.
  5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Carbon Studio
  6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Carbon Studio
  7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
  8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
  9. Projekty uchwał ZWZ Carbon Studio S.A. za 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu