ESPI - 2/2024

Informacja o wyznaczeniu daty premiery gry The Wizards - Dark Times: Brotherhood na PlayStation VR2

Data sporządzenia:

2024-02-19

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że wyznaczył datę premiery gry The Wizards – Dark Times: Brotherhood w wersji na platformę PlayStation VR2 “Gra” na dzień 22 lutego 2024 roku.

Wydawcą współfinansującym produkcję i marketing Gry jest Vertigo Games.

Emitent uznał ww. informację za istotną z uwagi na fakt, iż premiera Gry na nowej platformie może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu