ESPI - 16/2022

Wyniki sprzedażowe serii The Wizards

Data sporządzenia:

2022-12-14

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o przekroczeniu 350.000 sprzedanych kopii gier z serii The Wizards. Głównym rynkiem zbytu pozostaje USA – odpowiedzialne za 60% sprzedanych kopii, w dalszej części kraje europy zachodniej 20% oraz 7 % rynki azjatyckie.

Emitent wskazuję, że przekroczenie 350.000 sprzedanych kopii gier z serii The Wizards to kolejny kamień milowy w rozwoju działalności Spółki oraz duże osiągnięcie na rynku gier VR.

Zarząd wskazuje, że opublikował wskazane powyżej dane z uwagi na wielkość sprzedaży w odniesieniu do gier produkowanych na VR.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu