ESPI - 12/2022

Szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2022 r.

Data sporządzenia:

2022-07-26

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _Emitent”, “Spółka”_ podaję do publicznej wiadomości, że szacunkowy przychód netto ze sprzedaży gier w II kwartale 2022 r. wynosi około 1.650.000 zł, co oznacza, że był on zbliżony do przychodu netto osiągniętego w II kwartale 2021 r., który wyniósł 1 694 934,86 zł.

Emitent wskazuje, że wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w II kwartale 2022 r. miała sprzedaż gier z serii The Wizards, Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall oraz zakończenie prac nad poszczególnymi kamieniami milowymi w projekcie związanym z Metaverse.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu