ESPI - 2/2019

Informacja na temat prac nad wydaniem nowej gry z serii „The Wizards” CARBON STUDIO S.A.

Data sporządzenia:

2019-12-19

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _dalej jako: Spółka_ informuje, że w dniu 19.12.2019 podjął decyzję o modyfikacji celu emisji jakim było wydanie płatnego rozszerzenia do gry The Wizards o nazwie The Wizards – Dark Times. Spółka dokonując analizy oczekiwań odbiorców gry “The Wizards” zdecydowała o stworzeniu samodzielnej produkcji na bazie pierwotnie planowanego dodatku o tytule “The Wizards – Dark Times”. Jednocześnie przesunięto planowany termin wydania gry – na II kwartał 2020 r. – oraz zwiększono budżet projektu z 200 tys. zł do 500 tys. zł. Dodatkowe środki na realizację nowej gry pochodzić będą z bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu