EBI - 10/2022

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 r.

Data sporządzenia:

2022-08-17

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2022 r. opublikowanego raportem EBI z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Korekta dotyczy skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Przyczyną dokonania korekty jest błąd techniczny, w postaci błędnego zaciągnięcia danych do formuł excelowych.

Zważywszy na rozmiar zmian, pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

K_Carbon Studio – Raport kwartalny – Q2_2022.pdf