EBI - 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Data sporządzenia:

2020-01-10

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

– raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 12 lutego 2020 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 r.

– raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

– raport kwartalny za II kw. 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r.

– raport kwartalny za III kw. 2020 r. – 10 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu