EBI - 11/2020

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Data sporządzenia:

2020-08-01

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. (“Spółka”) informuje, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. następuje zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy Spółki. Od dnia 1 sierpnia, na mocy podpisanej umowy, funkcję Autoryzowanego Doradcy w zakresie bieżącej obsługi Emitenta na rynku NewConnect pełnić będzie INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na mocy porozumienia stron, umowa z dnia 17 października 2018 r. pomiędzy Spółką a Equity Advisors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została rozwiązana z dniem 31 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:

par. 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu