ESPI - 10/2022

Zapowiedź nowej gry przez spółkę zależną - Home Together

Data sporządzenia:

2022-06-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”_ informuje, że spółka zależna IRON VR S.A. _”IRON VR”_ pracuje nad grą “Home Together” _”Gra”_.

IRON VR odpowiedzialny jest za produkcję Gry, a Spółka zostanie wydawcą. Strony ustaliły, że udział w przychodach należny Spółce będzie obliczany jako procent od przychodu netto, który zostanie osiągnięty ze sprzedaży Gry. Nie ustalono jeszcze parametrów ile będzie wynosił podział.

Gra zostanie w całości sfinansowana i zrealizowana przez IRON VR. Planowany budżet Gry to 1,2 mln zł.

Gra zostanie bazowo wydana na platformie dedykowanej Meta Quest.

“Home Together” to pierwszoosobowa gra typu player vs player rozgrywająca się w nawiedzonej posiadłości. Gracze wcielają się w postacie ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła w meczach. Wykorzystując swoje dedykowane umiejętności muszą zrealizować postawione przed nimi cele, aby wygrać.

Emitent poda dokładną datę premiery Gry w osobnym raporcie ESPI.

Zdaniem Zarządu Emitenta wydanie Gry będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy kapitałowej Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu