EBI - 1/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Data sporządzenia:

2022-01-28

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
• raport roczny za 2021 r. – 30 maja 2022 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu