EBI - 5/2021

Raport roczny za rok 2020

Data sporządzenia:

2021-05-27

Treść raportu:

Zarząd CARBON STUDIO S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

CARBON STUDIO_31.12.202_SSF_Sprawozdanie z badania_podpis.pdf

Carbon Studio – Raport roczny 2020.pdf

CARBON STUDIO_31.12.202_JSF_Sprawe z badania_podpis.pdf