ESPI - 1/2022

Otrzymanie zawiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia:

2022-01-03

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 stycznia 2022 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez członka rady nadzorczej Spółki – Pana Mateusza Bochenka.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załącznik:

MAR_-_Carbon_Studio