ESPI - 13/2020

Informacja na temat przyznania Spółce dofinansowania w ramach Programu Sektorowego GameInn

Data sporządzenia:

2020-07-08

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _dalej: “Spółka”_ informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu dwóch złożonych przez Spółkę wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Sektorowego “GAMEINN” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do finansowania zostały wybrane projekty:

1. “Opracowanie innowacyjnego systemu do zautomatyzowanego generowania nowych poziomów oraz obiektów 3D dedykowanych do gier VR”
– Całkowity koszt projektu 4 739 375,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 3 661 125,00 zł,

2. “Opracowanie innowacji produktowej opartej na systemie telemetrii w grze”
– Całkowity koszt projektu 3 633 500,00 zł,
– Kwota dofinansowania: 2 180 100,00 zł.

Łączny całkowity koszt obu projektów to 8 372 875,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania obu projektów to 5 841 225,00 zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu