22/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data sporządzenia:

2021-11-09

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie “Spółka”, “Emitent” przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 listopada 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

Aleksander Caban, posiadający 285.000 głosów, co stanowiło 33,34% ogólnej liczby głosów na NWZ i 19,44% głosów ogółem w Spółce.

Błażej Szaflik, posiadający 284.500 głosów, co stanowiło 33,33% ogólnej liczby głosów na NWZ i 19,40% głosów ogółem w Spółce.

Karolina Koszuta-Caban, posiadająca 284.500 głosów, co stanowiło 33,33% ogólnej liczby głosów na NWZ i 19,40% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu