EBI - 1/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Data sporządzenia:

2021-01-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 13 maja 2021 r.
• raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu