ESPI - 8/2022

Zawarcie umowy z istotnym partnerem.

Data sporządzenia:

2022-06-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 24 czerwca zawarł umowę ze znaczącym podmiotem z branży gamingowej na bezzwrotne dofinansowanie projektu gry VR _”Projekt”_ Emitenta. Emitent będzie realizować projekt wraz z podmiotem zależnym.

Dofinansowanie będzie wypłacane w transzach za realizację danego kamienia milowego w ramach postępu prac nad Projektem. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 roku.

Szacowana wartość projektu wynosi 1,2 mln zł, a dofinansowania pokryje jego istotną część.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umów za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja Projektów może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku gamingowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu