ESPI - 6/2021

Wyznaczenie daty premiery gry The Wizards - Dark Times na gogle marki Oculus Quest

Data sporządzenia:

2021-03-10

Treść raportu:

Carbon Studio S.A. _”Emitent”_ niniejszym informuje o wyznaczeniu premiery gry The Wizards – Dark Times na gogle marki Oculus Quest na dnia 6 maja 2021 roku.

Jednocześnie Emitent zastrzega możliwość zmiany daty ze względu na proces certyfikacji przez firmę Oculus / Facebook.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu