EBI - 2/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia:

2023-01-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 13 lutego 2023 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
– raport roczny za 2022 r. – 30 maja 2023 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 13 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu