ESPI - 4/2023

Podpisanie umowy z Pico Immersive Pte. Ltd. na stworzenie portu gry Crimen - Mercenary Tales

Data sporządzenia:

2023-04-20

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku zawarł umowę “Umowa” ze spółką Pico Immersive Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze dotyczącą stworzenia portu gry “Crimen – Mercenary Tales” na gogle którego Pico jest producentem. Umowa przewiduje pokrycie przez Pico kosztów portu, tłumaczeń na języki wymagane przez partnera oraz kosztów marketingowych związanych z dystrybucją na platformie sprzedaży kontrahenta.

Spółka informuje jednocześnie, że “Crimen – Mercenary Tales” ukaże się na platformie Pico i urządzenia Pico NEO 3 oraz PICO 4 w tym samym dniu co na wspomniane w ESPI 3/2023 gogle Meta Quest 2. Poszerzenie rynków zbytu na rynki dalekowschodnie może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż projektu. Emitent będzie czerpać zyski w formie standardowej dla platformy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu