ESPI - 15/2022

Podpisanie umowy wydawniczej na grę Home Together

Data sporządzenia:

2022-11-25

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI 10/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., informuje, że Spółka zawarła ze spółką zależną IRON VR S.A. _”IRON VR”_ umowę wydawniczą/współpracy na grę “Home Together” _”Gra”_, w której sprecyzowała prawa i obowiązki stron.

IRON VR będzie odpowiadał w całości za stworzenie Gry. Emitent odpowiedzialny jest za wydanie oraz dystrybucję Gry. Ponadto Emitent zobowiązał się pokryć część kosztów produkcji Gry w wysokości 522.000 zł netto płatne etapowo w ramach osiąganych kamieni milowych.

Na podstawie Umowy, Strony ustaliły wynagrodzenie w postaci tantiem naliczonego od dochodu netto uzyskanego przez Spółkę z tytułu sprzedaży egzemplarzy Gry w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Emitenta oraz tantiem od innych platform w proporcjach 95% dla Iron VR oraz 5% dla Emitenta.

Autorskie prawa majątkowe do Gry pozostaną przy IRON VR.

“Home Together” to pierwszoosobowa gra typu player vs player rozgrywająca się w nawiedzonej posiadłości. Gracze wcielają się w postaci ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła w meczach. Wykorzystując swoje dedykowane umiejętności muszą zrealizować postawione przed nimi cele, aby wygrać.

Emitent przewiduje, że wydanie “Home Together” na platformę Meta Quest nastąpi w 2023 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

W ocenie Emitenta wydanie gry “Home Together” może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe IRON VR S.A. i jej dalszy rozwój, a co za tym idzie na skonsolidowane wyniki finansowe Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu