ESPI - 10/2023

Otrzymanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta

Data sporządzenia:

2023-08-10

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. informuje o otrzymaniu raportu z wyceny przedsiębiorstwa Emitenta w celu oszacowania godziwej wartości rynkowej wszystkich akcji Spółki na potrzeby połączenia ze spółką Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Iron VR”].

Godziwa wartość wyceny wszystkich akcji Spółki oszacowana została na poziomie 24.284.000 PLN. Wycena została sporządzona na dzień 1 lipca 2023 r. Wyceny dokonał Pan Adrian Przymuszała.

W następstwie powyższego Spółka zamierza przystąpić do sporządzenia planu połączenia z Iron VR, której godziwa wartość wyceny wszystkich akcji oszacowana została na poziomie 12.142.400 PLN.

Emitent poinformuje o dalszych szczegółach związanych z przedsięwzięciem w kolejnych raportach bieżących dotyczących planu połączenia, w tym szczegółowych danych dotyczących raportu w zakresie metody wyceny spółek.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej prawdopodobnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Emitenta, a także potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu