EBI - 1/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Data sporządzenia:

2024-01-11

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
– raport roczny za 2023 r. – 29 maja 2024 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu