10/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Data sporządzenia:

2020-06-03

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Tychach w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Strażecka i Ewa Strażecka S.C. z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Carbon Studio S.A.,
– Informację o ogólnej liczbie głosów,
– Formularz do głosowania przez pełnomocnika,
– Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników,
– Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad,
– Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ,
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej,
– Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki: