ESPI - 11/2020

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW

Data sporządzenia:

2020-07-02

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW. Odpowiednie projekty uchwał zostaną wprowadzone na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Celem zmiany rynku notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zwiększenie transparentności Spółki w oczach inwestorów oraz poszerzenie ich bazy, co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji Spółki oraz jej kapitalizacji. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań jest zwiększenie zaufania do Spółki przy współpracy z zagranicznymi partnerami.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu