EBI - 12/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Data sporządzenia:

2023-11-13

 

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Stosownie do § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

 

Załączniki: Carbon Studio – Raport kwartalny – Jednostkowy _ Skonsolidowany Q3_2023