EBI - 13/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu Emitenta

Data sporządzenia:

2023-12-01

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2023 r., godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, przy ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 29.12.2023 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki;
– Informację o ogólnej liczbie głosów;
– Formularz do głosowania przez pełnomocnika;
– Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników;
– Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad;
– Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku NWZ;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej;
– Projekty uchwał na NWZ Carbon Studio S.A.;

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki: