ESPI - 14/2020

Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia:

2020-07-13

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Spółka”_ informuje o podpisaniu przez Iron VR S.A. _“Iron”_, będącą spółką zależną Spółki, oraz Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie _“Movie”_, listu intencyjnego w zakresie nawiązania współpracy, zmierzającej do tworzenia wspólnie uzgodnionych projektów gier komputerowych w oparciu o portfolio wydanych i niewydanych jeszcze gier Movie. W ramach zawartego listu intencyjnego Movie wraz z Iron zobowiązali się m.in. do wzajemnej analizy potencjalnych obszarów współpracy w ramach projektów VRowych. Celem nawiązania współpracy jest wzajemne wykorzystanie przez Iron VR S.A. oraz Movie Games S.A. posiadanego doświadczenia i kompetencji przy realizacji wspólnej strategii rozwoju.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu