ESPI - 15/2020

Akceptacja The Wizards Dark Times do wydania na platformie Oculus Quest

Data sporządzenia:

2020-07-21

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _”Spółka”_ informuje, że gra The Wizards Dark Times _”Gra”_ została zaakceptowana przez firmę Oculus _Facebook_ do wydania na platformie Oculus Quest. Oculus Quest to jedna z najpopularniejszych platform dedykowanych wirtualnej rzeczywistości.

Premiera Gry planowana jest na pierwszy kwartał 2021 roku przy czym Spółka zastrzega, że termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin premiery zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu