ESPI - 16/2020

Informacja na temat zwrotu kosztów produkcji The Wizards - Dark Times oraz szacunkowych wyników sprzedaży serii The Wizards

Data sporządzenia:

2020-07-27

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _dalej jako “Emitent”_ informuje, że zgodnie z szacunkami sprzedaż gry The Wizards – Dark Times w wersji na platformy PC VR – Steam, Oculus Store i Viveport osiągnęła poziom, który zapewnił pokrycie kosztów produkcji gry.

Ponadto Emitent w dalszym ciągu odnotowuje zadowalający popyt na swoje tytuły, a dotychczasowa sprzedaż serii gier “The Wizards” przekroczyła w miesiącu lipcu 2020 r. łącznie 150 000 sztuk. Spółka planuje dalsze wsparcie marki poprzez produkcję portów na inne gogle i platformy VR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu