ESPI - 17/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r.

Data sporządzenia:

2020-07-31

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2020 roku wzięli udział osobiście następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Aleksander Caban – liczba akcji: 315.00, liczba głosów 315.000, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 lipca 2020 r.: 33,36%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 22,46%;

Błażej Szaflik – liczba akcji: 314.500, liczba głosów 314.500, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 lipca 2020 r.: 33,31%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 22,42%;

Karolina Koszuta Caban – liczba akcji: 314.500, liczba głosów 314.500, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ w dniu 31 lipca 2020 r.: 33,31%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 22,42%;

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu