ESPI - 17/2022

Informacja o dacie premiery gry Crimen - Mercenary Tales na gogle yVR2

Data sporządzenia:

2023-11-23

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2023 opublikowanego w dniu 23 października 2023 roku informuje, iż premiera gry Crimen – Mercenary Tales na gogle yVR2 [dalej “Gra”] będzie miała miejsce 24 listopada 2023 roku.

Emitent uznał ww. informację za istotną z uwagi na fakt, iż premiera Gry na nowej platformie może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu