ESPI - 22/2023

Informacja o przesunięciu daty premiery gry Hunt Together na platformie Meta Quest

Data sporządzenia:

2023-12-15

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2023 opublikowanego w dniu 6 grudnia 2023 roku informuje, iż w porozumieniu ze spółką zależną Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Iron VR”] podjął decyzję o przesunięciu daty premiery gry Hunt Together [dalej “Gra”] na dzień 25 stycznia 2024 roku, która to premiera pierwotnie miała mieć miejsce 18 stycznia 2024 roku.

Zdaniem Zarządu Emitenta przesunięcie daty premiery Gry pozwoli Emitentowi przeprowadzić szersze działania marketingowe oraz optymalnie dobrać okno wydawnicze, aby dotrzeć do jak największej liczby graczy.

Zarząd informuje, iż zamiar Emitenta, aby w lutym 2024 roku ukazała się wersja Gry na platformach PCVR wraz z opcją Crossplay Meta Quest x PCVR pozostaje aktualny.

Emitent uznał ww. informację za istotną z uwagi na fakt, iż premiera Gry może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu