ESPI - 23/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Data sporządzenia:

2023-12-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2023 roku [“WZA”], posiadały co najmniej 5% w głosach:

Aleksander Caban, posiadający 285.421 głosów, co stanowiło 33,40% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,08% głosów ogółem w Spółce.

Błażej Szaflik, posiadający 284.500 głosów, co stanowiło 33,30% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,01% głosów ogółem w Spółce.

Karolina Koszuta-Caban, posiadająca 284.500 głosów, co stanowiło 33,30% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,01% głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu