EBI - 3/2020

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Data sporządzenia:

2020-02-12

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Raport kwartalny za IV 2019 r.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu