ESPI - 3/2021

Przekroczenie 200 tys. sprzedanych egzemplarzy gier z serii “The Wizards”

Data sporządzenia:

2021-02-03

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie _”Emitent”_, informuje iż zgodnie z danymi sprzedażowymi otrzymanymi od Valve Corporation, Facebook Inc. i Sony Entertainment łączna sprzedaż gier z serii The Wizards na wszystkich platformach VR przekroczyła poziom 200 000 sztuk sprzedanych egzemplarzy.

Na wskazaną serię The Wizards składają się gry:

The Wizards – Dark Times
The Wizards Enhanced Edition
The Wizards – Trials Of Meliora

Pomimo faktu, że premiera ostatniej gry z serii miała miejsce w czerwcu 2020 r. Spółka w dalszym ciągu odnotowuje wysoka sprzedaż gier z serii “The Wizards”. Spółka planuje dalsze wsparcie marki “The Wizards”, ponadto Emitent informuje, że prace nad The Wizards Dark Times na platformę Oculus Quest zmierzają ku końcowi. W ocenie Emitenta jest to kolejny kamień milowy w działalności Carbon Studio S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu