EBI - 4/2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Data sporządzenia:

2020-05-13

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Raport kwartalny za I 2020 r.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu