ESPI - 4/2020

Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Carbon Studio S.A. za 2019 rok.

Data sporządzenia:

2020-02-06

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. _”Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Spółki za rok 2019:
– Przychody netto ze sprzedaży: 2 011 400,89 zł
– EBITDA: 1 482 462,51 zł
– Zysk _netto_: 1 121 070,68 zł
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy, nie podlegały badaniu biegłego rewidenta i w związku z tym mogą ulec zmianie. Pełne dane finansowe za IV kwartał 2019 r. zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 12 lutego 2020 r. Ostateczne wyniki za 2019 r. zbadane przez biegłego rewidenta zostaną natomiast przedstawione w raporcie rocznym za 2019 rok, którego publikacja planowana jest na 29 maja 2020 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu