ESPI - 5/2024

Informacja o pracach produkcyjnych nad nową grą

Data sporządzenia:

2024-04-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że prowadzi prace nad nową produkcją o roboczej nazwie Projekt EI [“Gra”]. Gra jest pierwszoosobowym shooterem osadzonym w klimacie western fantasy tworzoną na wszystkie główne platformy VR / XR. Projekt jest realizowany we współpracy ze strategicznym partnerem Meta Platforms Technologies, LLC.

Na dzień publikacji niniejszego raportu ESPI Spółka rozpoczęła etap produkcji Gry vertical slice. Celem vertical slice’a jest uzyskanie reprezentatywnego, w pełni funkcjonalnego fragmentu nowego tytułu, prezentującego m.in. kluczowe mechaniki Gry, jej stylistykę oraz interfejs użytkownika.

Gra jest tworzona z wykorzystaniem m.in. telemetrycznych systemów opracowanych w ramach projektów badawczo – rozwojowych.

Zarząd Spółki szacuje, że produkcja Gry powinna zakończyć się do końca 2025 r. jednak termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin premiery Gry zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem odrębnego raportu bieżącego ESPI.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu