ESPI - 6/2020

Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Data sporządzenia:

2020-03-19

Treść raportu:

Zarząd spółki Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie dalej jako: Spółka, Emitent, w nawiązaniu do zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych “ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym informuje, że aktualnie nie odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Spółki.

Z początkiem miesiąca marca 2020 r. Emitent rozpoczął przechodzenie z modelu pracy stacjonarnej na model pracy zdalnej, dzięki czemu Spółka nie odnotowała spadku tempa produkcji, co jest niezbędne do zachowania ciągłości realizowanych projektów. Na obecnym etapie pandemii nie ma podstaw, by stwierdzić że będzie ona miała wpływ na realizację założonego przez Spółkę harmonogramu wydawniczego gier.

Pomimo sytuacji na rynkach krajowych i międzynarodowych Spółka w dalszym ciągu odnotowuje stabilną sprzedaż swoich tytułów, a seria gier “The Wizards” w miesiącu marcu 2020 r. przekroczyła łącznie 100 tys. sprzedanych sztuk. Spółka planuje dalsze wsparcie marki poprzez produkcję portów na następne gogle i platformy VR.

Jednocześnie Emitent pragnie podkreślić iż na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływu pandemii na działalność Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu