ESPI - 7/2020

Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia:

2020-03-30

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2020 r. otrzymał od Mateusza Bochenka, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie z dnia 29 marca 2020 roku o nabyciu akcji Emitenta sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu