ESPI - 7/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia:

2024-05-29

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2024 r.;
– Informację o ogólnej liczbie głosów;
– Formularz do głosowania przez pełnomocnika;
– Klauzulę informacyjną dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników;
– Wzór wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad;
– Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej;
– Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej;
– Projekty uchwał na ZWZ Carbon Studio S.A.;

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Załączniki: