EBI - 8/2020

Ogłoszenie dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Data sporządzenia:

2020-06-30

Treść raportu:

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2020 z dnia 03.06.2020 r., informuje, iż w związku z niezarejestrowaniem się akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30.06.2020 r. nie odbyło się.

Jednocześnie Zarząd Carbon Studio S.A. informuje, iż niezwłocznie rozpocznie przygotowania do zwołania kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Błażej Szaflik – Prezes Zarządu