Walne zgromadzenie 8.11.2021

Zarząd Carbon Studio S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Carbon Studio S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska przy ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice.

 

1-ogloszenie_NWZ_2021

2-ogolna-liczba-glosow

3-formularz-dla-pelnomocnika

4-klauzula-informacyjna

5-wniosek-o-umieszczenie-w-porzadku-obrad

6-Wzor-zgloszenia-projektu-uchwaly-do-porzadku

7-Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_dla_osoby_fizycznej

8-Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_dla_osoby_prawnej

9-Projekty_uchwa_na_NWZ